127/2018 127/2018 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΗΜΙΒΥΘΙΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.

23/01/2018 - 13:04:35

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ. ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Νο 1 ΚΑΙ ΒΥΘΙΣΗ ΔΥΟ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 00 27Β - 023 35 19A
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ