2198/2017 2198/2017 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ "ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ".

02/01/2018 - 12:33:49

YEP/E1/B: Α3435/2017.
ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ 'ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ'.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ:
ΤΗΝ 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 18 0600Ζ - 1300Ζ ΚΑΙ
ΤΗΝ 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 18 0600Ζ - 1300Ζ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤAI ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 56 00Β - 023 29 00Α
36 42 00Β - 023 32 00Α
36 41 00Β - 023 48 00Α
36 47 00Β - 023 55 00Α