2136/2017 2136/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΙ ΟΘΩΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

19/12/2017 - 13:01:21

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΙ ΟΘΩΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ.
2ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΑΥΛΑΚΙ ΝΗΣΩΝ ΟΘΩΝΩΝ.
ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΥΛΑΚΙ '3' ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 50 24Β - 019 24 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.