2113/2017 2113/2017 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.

14/12/2017 - 12:25:13

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1.20 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡYΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΜΟΥ ΛΑΔΙΚΟΥ - ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΝ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 17 1325 UTC.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.