2051/2017 2051/2017 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΒΑΘΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ. ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

04/12/2017 - 12:47

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΒΑΘΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
37 53 06B - 023 42 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ