1928/2017 1928/2017 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΠΛΑΤΕΙΑ'.

14/11/2017 - 12:54:18

ΥΕΠ/Ε1/Β: Α3061/17
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΠΛΑΤΕΙΑ'.
151300Ζ - 152130Ζ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 17 ΚΑΙ
161300Ζ - 161430Ζ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 17
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 47 00Β - 023 17 00Α
37 44 00Β - 023 22 00Α
37 50 00Β - 023 26 00Α
37 52 00Β - 023 22 00Α.