1910/2017 1910/2017 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΜΑΝΑΡΙΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΟΥ.

13/11/2017 - 13:32

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΜΑΝΑΡΙΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 37 28B - 024 34 27A (WGS84)
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΡΥΘΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΜΕ ΥΨΟΣ 7μ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ 3 ΝΜ.