1821/2017 1821/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

30/10/2017 - 13:07:53

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΚΤΙΟΥ- ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΠΌ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 17 ΜΕΧΡΙ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 17 ΑΠΌ SPS ''ARGO''
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
38 56 38B 020 45 35A
38 56 46B 020 45 24A
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.