1749/2017 1749/2017 - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΒΑΡΕΛΙ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.

19/10/2017 - 12:53:07

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΒΑΡΕΛΙ ΜΗΚΟΥΣ 1.5 ΜΕΤΡΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΣΕ ΘΕΣΗ
36 47 06Β - 023 06 06Α ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΡΜΟΥ ΙΕΡΑΚΑΣ ΜΥΡΤΩΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 181430 UTC OCT 17. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.