1742/2017 1742/2017 - ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

18/10/2017 - 12:17:26

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 56 12Β - 021 09 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.