1317/2017 1317/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ.ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ.

16/08/2017 - 12:19:38

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ.ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ (05) ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ.