1244/2017 1244/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ.

31/07/2017 - 13:44

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΟΣ-ΒΑΡΒΑΡΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 53 52Β - 020 42 51Α (WGS 84 DATUM)