686/2017 686/2017 - ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΟΥ.

27/04/2017 - 12:22

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΓΥΘΕΙΟΥ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 45 39Β - 022 34 15Α (WGS84)
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΡΥΘΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΜΕ ΥΨΟΣ 8μ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ 3 ΝΜ.