432/2015 432/2015 - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΙΤΡΙΕΣ.ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ.

07/01/2015 - 12:00:00

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΙΤΡΙΕΣ.
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ :
36 55 56Β - 022 08 30Α