Εκτύπωση αυτής της σελίδας

225/2015 225/2015 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

03/01/2015 - 12:00

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΑΓΩΓΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
38 10 01Β - 023 34 01Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ