1725/2014 1725/2014 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. NHΣOΣ ΤΗΝΟΣ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

31/12/2014 - 12:12:00

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
NHΣOΣ ΤΗΝΟΣ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ
37 32 11Β - 025 09 20Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.