123/2014 123/2014 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΠΛΟΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΑΝΟΥΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.

31/12/2014 - 12:00:00

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΠΛΟΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΑΝΟΥΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
Α) 37 54,64Β - 023 32,54Α
Β) 37 54,73Β - 023 32,96Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ.