Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1424/2012 1424/2012 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ. ΑΠΕΚΟΠΗ.

31/12/2012 - 12:11

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 947/2011 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ. ΣΗMAΝΤΗΡΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
37 46 30Β - 024 58 05Α
ΑΠΕΚΟΠΗ