741/2012 741/2012 - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ.

31/12/2012 - 12:04:00

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 19 00B - 022 49 17A
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ.