193/2011 193/2011 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

31/12/2011 - 12:00

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 190/2011 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ:
37 46 34Β - 024 57 15Α
ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΒΥΘΙΣΜΕΝΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ.