1184/2023 - ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ.

28/08/2023 - 09:44

ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
36 24 32Β - 028 00 37Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ.