1163/2023 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

23/08/2023 - 10:08

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ
ΘΕΣΗ: ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΛΙΟΥ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
39 08 15Β - 023 38 32Α
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΑΝΑΛΑΜΠΟΝ ΕΡΥΘΡΟΣ (0.5+1,0 ΙΣΟΝ 1.5'')
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ: 3 Ν. ΜΙΛΙΑ