812/2023 - ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΡΑΧΩΝΙ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (6625)

26/05/2023 - 09:33

ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΡΑΧΩΝΙ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 46 58Β - 024 36 45Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.