726/2023 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.

11/05/2023 - 09:24

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (02) ΝΑΥΔΕΤΩΝ.
ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝ ΦΑΝΟΥΣ.
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 30 16.5Β - 023 27 13.0Α
37 30 16.2Β - 023 27 13.3Α