429/2023 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 6870)

14/03/2023 - 10:03

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
40 50 03Β - 025 53 52Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.