363/2023 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΟΣΚΙΝΑ'

28/02/2023 - 13:32

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ
'ΚΟΣΚΙΝΑ'.
ΤΗΝ 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23 ΜΑΡ 2023 0500Ζ - 2159Ζ,
ΤΗΝ 28, 30 ΜΑΡ 23 0400Ζ - 2059Ζ,
ΤΗΝ 04, 06, 11, 13, 20, 25, 27 ΑΠΡ 23 0400Ζ - 2059Ζ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 22 20Β - 024 12 50Α
38 32 45Β - 024 14 50Α
38 32 45Β - 024 17 40Α
38 24 15Β - 024 17 40Α
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ