357/2023 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 3050)

26/02/2023 - 00:29

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
35 31 10Β - 024 01 07Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.