292/2023 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΓΑΥΡΙΟΥ. ΑΚΡΑ ΜΑΡΜΑΡΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ.8020)

16/02/2023 - 11:57

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 291/2023 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΓΑΥΡΙΟΥ. ΕΞΩΘΕΝ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΡΥΘΡΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 52 40Β - 024 44 03A
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.