280/2023 - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 6403)

15/02/2023 - 09:16

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ.ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
40 15 26Β - 023 11 39Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.