1744/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ' TRACARRIER '.

10/12/2022 - 20:26

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ' TRACARRIER '.
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ :
37 57 30B - 023 34 00A.