1719/2022 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 3 ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 6843,2)

06/12/2022 - 07:30

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 3, 2ος ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
40 48 36Β - 025 54 16Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ