1646/2022 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

25/11/2022 - 12:30

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ.ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ''MSV ASTREA''
ΑΠΌ 25 NOE 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΥTΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
36 25 12Β - 025 28 36Α
36 26 54Β - 025 29 30Α
36 28 36Β - 025 28 54Α
36 31 30Β - 025 25 36Α
36 37 06Β - 025 27 54Α
36 40 54Β - 025 27 48Α
36 45 30Β - 025 25 24Α
36 49 42Β - 025 21 42Α
36 58 48Β - 025 19 36Α
37 02 42Β - 025 17 36Α
37 04 06Β - 025 19 00Α
37 04 24Β - 025 19 42Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.