1629/2022 - ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΟΜΌΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΕΣ ΒΟΛΟΥ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΟΥ.

22/11/2022 - 10:28

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 1602/2022.
ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΟΜΌΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΕΣ ΒΟΛΟΥ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕ 2022.
ΑΡΙΘΜΟΣ: 1
ΤΥΠΟΣ: ΒΛΗΜΑ ΟΛΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 20 53Β - 022 58 17Α
ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΜΕΤΡΩΝ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.