1620/2022 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΡΥΑΝΗΣ.

18/11/2022 - 19:55

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΡΥΑΝΗΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ.
ΒΑΘΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 3,5 ΜΕΤΡΑ, ΜΕΣΟ 0.50 ΜΕΤΡΑ, ΔΕΞΙΑ 0.20 ΜΕΤΡΑ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.