1592/2022 - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΑΚΡΑ ΔΡAΠΑΝΟN. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ.

11/11/2022 - 19:26

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.
ΑΚΡΑ ΔΡAΠΑΝΟN.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΛΟΓΩ ΕΛΕΓΧΩΝ FORACS.
15, 16, 17, 18 ΑΠΌ 0700Z MEXΡΙ 1500Z NOE. 22
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
35 28 18Β - 024 14 06Α
35 27 04Β - 024 15 33Α
35 26 00Β - 024 16 50Α
35 23 00Β - 024 17 00Α
35 23 00Β - 024 26 00Α
35 31 00Β - 024 26 00Α
35 31 00Β - 024 15 00Α
35 29 11Β - 024 14 05Α
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.