1559/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

07/11/2022 - 12:29

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 'CLV ATALANTI'
ΑΠΌ 07 ΝΟΕ 2022 ΕΩΣ 09 ΝΟΕ 2022
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
40 51 13Β - 024 41 40Α
40 51 12Β - 024 41 31Α
40 51 03Β - 024 41 14Α
40 49 56Β - 024 40 10Α
40 47 42Β - 024 39 35Α
40 47 23Β - 024 39 43Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΣΤΑΔΙΑ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΩ ΤΩΝ 15 ΜΙΛΙΩΝ.