1550/2022 - ΚΟΛΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΝΗΣΟΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

04/11/2022 - 09:27

ΚΟΛΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΝΗΣΟΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΑΛΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
ΑΠΌ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 0.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ:
37 57 18Β - 023 23 35Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ