1458/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ (ΑΕΦ 6189) ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

14/10/2022 - 19:15

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΣΤΟΜΙΟΝ ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
39 51 58Β - 022 44 44Α
ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.