1397/2022 - ΚΟΛΠΟΣ ΜΕΣΑΡΑ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. ΥΠΑΡΞΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ.

05/10/2022 - 09:27

ΚΟΛΠΟΣ ΜΕΣΑΡΑ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. ΥΠΑΡΞΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ. ΔΥΟ ΟΒΙΔΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 50 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΒΡΑΧΩΔΗ ΒΥΘΟ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.