1296/2022 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ. ΥΠΑΡΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ.

16/09/2022 - 12:29

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ.
ΥΠΑΡΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 27 35Β - 020 34 58Α