1265/2022 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΔΙΑΠΟΡOΣ. ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ.

09/09/2022 - 19:36

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΔΙΑΠΟΡΙΑ. ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΗΝΤΑ (150) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΕ ΘΕΣΗ:

40 13 25 Β - 023 46 36 Α

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.