1143/2022 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΥΠΑΡΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ.

14/08/2022 - 07:45

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1131/2022 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 150 ΜΕΤΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 58 55Β - 023 27 02Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.