1061/2022 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΛΗΜEΝΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

28/07/2022 - 10:47

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ.ΛΗΜΕΝΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ 29/07/2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ
ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
38 48 36Β - 023 31 24Α
38 48 38Β - 023 31 23Α
38 48 40Β - 023 31 18Α
38 48 43Β - 023 31 18Α
38 48 45Β - 023 31 22Α
38 48 42Β - 023 31 28Α
38 48 38Β - 023 31 30Α
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
38 50 00Β - 23 32 00Α
38 50 00Β - 23 33 00Α
38 51 00Β - 23 32 00Α
38 51 00Β - 23 33 00Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.