998/2022 - ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 7320)

12/07/2022 - 13:11

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗ ''Β''
5ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 05 42Β - 026 06 08Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.