969/2022 - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΒΥΘΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ.

06/07/2022 - 12:33

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 253/2022
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΒΥΘΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ 'ΕΡΜΗΣ' ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 04 44Β - 022 50 02Α
ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ
ΒΥΘΙΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ 'ΣΟΥΣΑΚΙ 2'
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 13 10Β - 022 49 01Α
ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ 65 ΜΕΤΡΩΝ
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.