963/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(AEΦ 4933,1)

05/07/2022 - 13:17

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΜΑΡΙΝΑ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
37 56 26Β - 023 40 10Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.