917/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΦΛΕΒΕΣ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ.

24/06/2022 - 10:35

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΦΛΕΒΕΣ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ.
ΑΠΌ 280600Ζ ΕΩΣ 300300Ζ ΙΟΥΝΙΟΥ 22
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ:
37 46 11Β - 023 45 32Α
ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΑ 1 ΝM.
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ.