914/2022 - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΝΗ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(ΑΕΦ 6409,4)

23/06/2022 - 09:31

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΝΗ. ΔΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΟΡΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
40 05 51Β - 023 18 28Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.