910/2022 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ. ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΒΕΡΙ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

22/06/2022 - 13:40

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ. ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΒΕΡΙ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ. ΦΑΝΟΣ:
37 31 38Β - 022 43 55Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.