880/2022 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΑΡΑΧΟΒΙΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 1334)

16/06/2022 - 13:08

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΝΟΥ ΑΡΑΧΟΒΙΤΙΚΑ
38 19 55Β - 021 50 35Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.